Allmänna Villkor

Köpvillkor vid köp av produkt och tjänst

Köp av kompletta tjänster mot privatperson
När du handlar kompletta tjänster, dvs. när du köper varor av Hantverkarhuset som vi installerar i din fastighet, tillämpar Hantverkarhuset konsumenttjänstelagen. Enligt konsumenttjänstelagen har du rätt att reklamera fel som upptäcks inom 10 år. Notera att du måste reklamera fel på arbete inom 2 månader från det att du upptäckt felet. Vissa varor som Hantverkarhuset monterar omfattas utöver konsumenttjänstelagen av produktgarantier utställda av leverantören. Vid fel kommer Hantverkarhuset att utföra lämplig åtgärd utan kostnad för dig. För att göra en reklamation av produkt och/eller tjänst ber vi er använda er av vårt reklamationsformulär online.

Fast Pris
Det anbud/offert som Hantverkarhuset lämnar gäller i regel (om inte annat avtalats) i 30 dagar efter offertens datum. Hantverkarhuset arbetar nästan uteslutande med fast pris. Det innebär att priset offertern är samma pris som debiteras vid avslutat arbete såvida inte parterna under arbetets gång avtalat annat. Hantverkarhuset förberhåller sig dock rätten att delfaktura för nedlagda kostnader för arbete och material vid större och längre projekt samt vid längre materialleveranser.

Handpenning
Vid beställning av ej lagerhållet kundunikt material såsom fönster, dörrar och golv debiterar Hantverkarhuset 30% av beställningens värde efter eventuella kampanjavdrag. Handpenningsbeloppet avgår sedan med motsvarande vid fakturering.

ROT-avdrag
ROT-avdraget gör det möjligt för dig som privatperson att göra avdrag med motsvarande 30% av arbetskostnaden till maxbeloppet 50 000kr per person och år. Hantverkarhuset administrerar ROT-avdraget enligt fakturamodellen vilket innebär att du får en preliminär skattereduktion direkt på fakturan. I samband med din betalning och efter att vi mottagit dina person- och fastighetsuppgifter ansöker vi om resterande belopp hos skatteverket. Skulle du som köpare inte kunna tillgodogöra dig ROT-avdrag gäller fortfarande fakturans hela belopp. ROT-avdraget är en skattereduktion vilket i stora drag innebär att du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige, vara minst 18 år och vara ägare till småhus. För mer info om ROT-avdraget läs mer på www.skatteverket.se.

Löpande eller tillkommande arbete
Vid upptäckt av förutsättningar som är svåra att veta innan projektet början, såsom upptäckt av rötskada eller dolda installationer, kan det krävas tillkommande arbete och material som ligger utanför offerten. Tillkommande arbete debiteras alltid enligt redovisad tid- och materialspecifikation. Detta gäller även vid tillkommande kundbeställningar på plats.

Underentreprenörer och samordningspåslag
För att erbjuda våra kunder absolut bästa service i våra projekt tillhandahåller vi ett stort nätverk av underentreprenörer inom olika yrkeskategorier såsom elektriker, VVS, plåtslagare, ställningsbyggare, smidesspecialister, målare och fuktspecialister. Om inte annat avtalats, i form a fastpris eller annat, debiterar vi dessa kostnader enligt entreprenörens löpande fakturaspecifikation samt ett samordningspåslag om 15%.

Frakt
Frakt av material till arbetsplatsen ingår oftast i offertpriset i våra projekt. Vid större materielleveranser såsom skjutpartier och större fönster- och dörrleveranser är fraktkostnaden ofta specificerad separat.

Köpvillkor vid köp av produkt

Köp av enbart produkt
När du handlar enbart produkter av oss tillämpar Hantverkarhuset konsumentköplagen. Om levererade varor skulle vara felaktiga ber vi dig reklamera köpet så snart som möjligt så att vi har möjlighet att åtgärda felet. Felaktiga varor får inte monteras. Då anses att du har godkänt leveransen.Vid fel kommer Hantverkarhuset att utföra lämplig åtgärd utan kostnad för dig. För att göra en reklamation av produkt och/eller tjänst ber vi er använda er av vårt reklamationsformulär online.

Handpenning
Vid beställning av ej lagerhållet kundunikt material såsom fönster, dörrar och golv debiterar Hantverkarhuset 30% av beställningens värde efter eventuella kampanjavdrag. Handpenningsbeloppet avgår sedan med motsvarande vid fakturering.

Frakt
Välj att hämta hos oss (på överenskommen tid), få leverans direkt från Fabrik i hela Sverige eller få en skräddarsydd lösning om du bor i Storgöteborg. Kontakta oss så berätta vi mer!