Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi på Hantverkarhuset är måna om hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Denna integritetspolicy gäller när du köper våra produkter och/eller tjänster.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan tillåtelse. Person – och fastighetsuppgifter som lämnas för ansökan om ROT-avdrag sparas i vårt system under en begränsad period med syfte att kunna göra upprepade sökningar vid mer än ett projekt eller uppdrag. Generella kunduppgifter som rör namn och adress sparas i vårt kundregister under en längre tid. För att kunna ge våra kunder bästa service och upplysa om eventuella nyheter och förändringar i verksamheten skickar vi vid valda tillfällen under året ut ett nyhetsbrev via mail. Om du av någon anledning inte önskar e-mails finns det alltid en länk ”avprenumerera” för att avregistrera dig.

Hur får vi tag på dina personuppgifter
När du önskar köpa en vara eller tjänst ber vi dig om nödvändiga uppgifter för att genomföra affären. I det fall nödvändigt kan vi ibland använda publika adressuppgifter och register för att säkerställa eller komplettera dina uppgifter.

När har Hantverkarhust rätt att behandla dina uppgifter
Hantverkarhuset har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina uppgifter
Dina personuppgifter tillhandahålls av behörig personal som löpande ansvarar för våra kundrelationer samt ekonomiadministration. Vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredjepart utan tillåtelse.

Hur länge sparas dina uppgifter
Person- och fastighetsuppgifter sparas i regel inte över 2 år. Generella kunduppgifter som rör namn och adress sparas i vårt kundregister under en längre tid för att säkerställa god service och garantiåtaganden till våra befintliga kunder.

Hur skyddar vi dina uppgifter
Enbart behörig personal har tillgång till dina uppgifter. Samtliga personuppgifter sparas på en låst server som enbart Hantverkarhuset har tillgång till.

Hur gör jag för att ta bort mina uppgifter hos Hantverkarhuset
Önskar du avregistrera vissa uppgifter eller helt och hållet tas bort ur vårt kundregister går det givetvis bra och vi hjälper dig direkt.