Kvalitet och Miljö

Kvalitet & Miljö

Miljödiplomering
Hantverkarhuset är sedan 2012 diplomerat enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplomering bygger på grundläggande delar i miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS. Utöver vår miljödiplomering arbetar vi aktivt att motverka vår klimatpåverkan genom sammarbete med marknadens bästa och tryggaste leverantörer.

ID06
Samtliga våra hantverkare och projektledare är ackrediterad via ID06.
ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

ID06 Systemet baseras på tre grundläggande principer:
Företag i ID06 Systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.
Individer i ID06 Systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.
Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06 Systemet.

Sveriges Byggindustrier
Vi är också medlemmar i Sveriges Byggindustrier vilket gör att vi tillsammans med övriga företag arbetar aktivt för en sund och trygg byggbransch.

Bolist
Vi är medlemmar i Sveriges största bygg- och järnhandel med 200 lokalt anslutna butiker. Bolist har en gemensam inköpskraft på över 2 miljarder vilket gör att vi tillsammans kan erbjuda marknadens bästa leverantörer och priser.

Vad skall du tänka på när du byter fönster?

Att byta fönster innebär ofta en stor privatekonomisk investering. Och något som du kanske bara kommer att göra en gång i ditt liv. Enligt statistiken genomför den svenska villa- eller radhusägaren i genomsnitt 1,2 fönsterbyten under sin tid som fastighetsägare. Därför är det viktigt att det blir rätt. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sådant som det kan vara bra att tänka på vid val av fönster och leverantör. Har du redan full koll och vet vilka fönster du vill byta till – boka kundbesök direkt online. Eller vill du veta mer om vad det finns för olika fönsteralternativ – boka tid i vår utställning innan vi kommer på plats. Och du kan givetvis alltid ringa eller maila oss direkt.

Vårt klimat ställer stora krav på både fönster och montering.  Därför är det viktigt att välja fönster som håller. Hantverkarhuset sammarbetar enbart med marknadens bästa och tryggaste leverantörer av fönster, dörrar och skjutdörrar. Och gemensamt för samtliga våra leverantörer är att de tillverkas i Sverige och att de klarar av vårt tuffa klimat. Samtliga trädelar i moderna fönster är vakumimpregnerade och är målade med upp mot tre lager färg för att kunna ge trästommen ett bra skydd och möjliggöra långa garantier mot röta. Och vill du verkligen vara säker på att fönstren skall hålla ännu längre skall du givetvis välja aluminium på utsidan. Aluminiumutsidan skyddar effektivt trästommen mot väder och vind och gör att tillverkarna kan lämna långa garantier. Till exempel lämnar Elitfönster upp till 30 års garanti på sin Elitfönster Original serie.

Val av nya fönster beror nästan alltid på vilken typ av fastighet våra kunder har. I genomsnitt byter den svenska småhusägaren fönster en gång under sin tid som fastighetsägare. Förutom livslängd och hållbarhet är det därför viktigt att fönstren passar huset. Under perioden 1950 fram till 1970 upplevde Sverige en byggboom av småhus. Många av dessa hus behöver nu genomgå sitt första eller andra fönsterbyte. Dessa fastigheter brukar vi kalla moderna. Och det finns en rad olika alternativ från våra leverantörer som passar dessa fastigheter där ofta rationalitet, funktion och säkerhet står i fokus.

Elitfönster Original och Traryd Fönster är två populära val. Gemensamt för denna fönstertyp är en robust trästomme med en aluminiumutsida som även ger mycket glasyta. Och på tal om glasyta, vill du verkligen maximera glasytan bör du kolla in Elitfönster Vision. Elit Vision krymper fönsterbågarna och gör det även möjligt att få samma glasyta i både fasta och öppningsbara fönster. Det finns även en mängd olika kulörer att välja på. Och hittar du inte rätt bland standardkulörerna kan du givetvis beställa din egen.

Garantier är ofta avgörande i valet av fönster. Fönster som inte åtminstone lämnar 10år produktgaranti bör man undvika. De håller helt enkelt inte i längden. Det vi av erfarenhet på Hantverkarhuset. Och det är också därför Hantverkarhuset enbart sammarbetar med marknadens tryggaste leverantörer som lämnar minst 10 år produktgaranti. Vill du vara på den säkra sidan finns det leverantörer som lämnar ännu längre garantier. Till exempel Elitfönster som lämnar hela 30års rötskyddsgaranti på sin Elitfönster Original serie. Så fort du misstänker att ditt fönster eller dörr inte fungerar som det skall, dokumentera det eventuella felet och skicka in till oss. Klicka här för att komma till vår garantisida där du även kan läsa mer om våra leverantörers garantitider och skötselanvisningar.

För det första skall du alltid välja att ha försäkringsklassade låsningsanordningar på dörrar och fönsterdörrar. Detta finns i regel som standard hos samtliga Hantverkarhusets leverantörer och är anpassade för ASSAs beslag och cylindrar. Är du osäker på vad detta innebär bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan även uppgradera fönster och fönsterdörrar med extra säkerhet. Elitfönster Original Alu Secure är ett exempel på detta som innebär uppgradering till säkerhetsklass RC2N i grundutförande. Du kan även välja till extra skyddsklassat laminerat glas. Och på tal om glas. Det finns en rad olika sökerhetsglas såsom härdat glas och olika klasser av laminerat glas. Kom in till oss så berättar vi mer om vad det finns för möjlighet att uppgradera säkerheten på ditt hus.

I dag är treglasfönster standard på den svenska fönstermarknaden. Anledningen är att treglasfönster möjliggör för ökad luftspalt mellan glasen i glaskassetterna och ger därför lägre u-värde. Treglasfönster är avsevärt mycket bättre på att isolera och sänker fönstrets u-värde betydligt mer än motsvarande tvåglasfönster. Dessutom är de flesta moderna treglasfönster utrustade med ett eller flera skikt av metall. Dessa skikt är så kallade lågemissionssikt och är osynliga för ögat men reflekterar en stor del av värmestrålningen vilket gör att värmen även bättre stannar kvar inomhus. Treglasfönster gör det även möjligt att arbeta med större glasytor utan att tappa energi. Dessutom bidrar treglasfönster till bättre ljudreduktion. Elitfönster och övriga leverantörer hos Hantverkarhuset erbjuder en rad olika anpassningar genom val av glas och konstruktion.

Om du har problem med invändig kondens på dina fönster är det ofta ett tecken på att fönstret isolerar dåligt. Detta gör att det invändiga glaset är kallare än inomhustemperaturen och leder i sin tur till kondens. Men du bör även se över ventilation runt dina fönster om du har invändig kondens. Om luften vid fönstret står stilla och inte värms upp som rummet i övrigt kan kondens uppstå lättare. Se till att dina element inte är täckta med t.ex. täta fönsterbrädor och att inomhusklimatet har god cirkulation och värme kan vara ett sätt att reducera den invändiga kondensrisken.

Under vissa perioder på året kan det ibland uppstå utvändig kondens på nya energieffektiva fönster. Detta är ett bevis på att dina nya fönster gör jobbet. Isoleringsförmågan hos energieffektiva fönster är nämligen så stor att nästan ingen inomhusvärme tränger ut till fönsterrutans yttre glas. Under perioder med stjärnklara nätter kan fönsterutans yttre glas bli kallare än uteluften och utvändig kondens uppstår vid hög luftfuktighet. Risken för kondens är ofta högre vid fönster som är placerade i oskyddat läge. Till exempel kan den utvändiga kondensrisken öka vid fönster som är placerade långt ut i fasaden eller i fasad utan takutsprång. Hos de flesta av våra tillverkare finns kondensreducerande glas som tillval. Kontakta oss så berättar vi mer.

Fönster och ytterdörrar omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1. De ska alltså ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas inom EU. Samtliga Hantverkarhusets leverantörer erbjuder CE-märkta fönster och fönsterdörrar. Genom att upprätta en prestandadeklaration och CE-märka fönster och dörrar tar tillverkaren ansvar för att det fönster eller den dörr som avses uppfyller den prestanda som anges och i övrigt uppfyller gällande krav. Som grund för prestandadeklarationen ska tillverkaren upprätta all nödvändig teknisk dokumentation enligt det system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda, så kallat AVCP-system.

Samtliga Hantverkarhusets fönsterleverantörer har sin tillverkning i Sverige vilket gör det möjligt att minska miljöpåverkan via transporter och logistik. Elitfönster och Svenska Fönster är exempel på leverantörer som ligger i framkant när det gäller produktion och produktutveckling. Till exempel är en stor del av Traryds och SP-fönsters sortiment certifierade med miljömärket Svanen.

Viktiga märkningar att hålla utkik efter:

P-märkning

Krav ställs på fönstrens funktion bl.a. avseende luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast, värmeisolering, manövrerbarhet och upprepad öppning och stängning. Kraven verifieras genom provning eller beräkning enligt europeiska standarder.

FSC

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

SundaHus

SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärke och drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Elitfönster Harmoni ECO Plus är Svanenmärkta.

Kortfattat innebär lagen att samtliga öppningsbara fönster ska redovisas genom CE-märkning. Du har kanske sett CE-märkning någonstans tidigare och märkningen är till för att hålla en standard för hälsa, säkerhet, funktion och miljö för hela EU. Brandfönster betecknas i regel med produktens funktionskrav och anger hur många minuter kraven uppfylls vid brand, tex. E30, 45 etc. Elitfönster erbjuder marknadens bredaste sortiment av brandfönster med CE-märkning och finns i produktserierna Elitfönster Original Alu, Elitfönster Vision, Elitfönster Harmoni 2+1 samt Elitfönster Harmoni 3 glas.

Aluminiumfönster med stomme av trä är vårt populäraste fönsteralternativ. Elitfönster, SP Fönster och Trarydfönster har samtliga en utsida av aluminium vilket gör att fönstret får en stabil stomme av trä samt en väderbeständig underhållsfri utsida. Därför håller fönstren längre vilket gör att leverantörerna även kan lämna längre garantier. Elitfönster Original Alu lämnar hela 30 års garanti mot röta på hela produktsortimentet. Dessutom är aluminiumfönster så gott som underhållsfria och erbjuder i regel även tätare och energieffektivare prestanda. Med Elitfönster Original kan du uppgradera ner till 0,7 i u-värde. Dessutom finns serier såsom Elitfönster Passiv och Elitfönster Extreme där du får både lägre u-värde och självrengörande glas. Aluminiumfönster är i regel också säkrare mot inbrott och skadegörelse. Med Elitfönster Secure Alu kan du även ytterligare uppgradera fönstret med laminerat glas.

Stora glasytor i byggnader kan vara vackert, men samtidigt också farligt när olyckan är framme. Därför gäller idag ett ganska omfattande regelverk kring glas i byggnader. Boverket byggregler (BBR) gäller huvudsakligen för bostäder där glaset i fönster och fönsterdörrar är placerat lägre än 0,6 meter över golv, eller mark om det avser utsidan, till exempel vid uteplats eller balkong. Dessa glasytor skall därför förses med lämpligt glas, tex. härdat eller laminerat glas, för att undvika fallolyckor och skärskador. Det är också viktigt att veta att BBR gör skillnad på nya och äldre fastigheter. Nuvarande regler om glas i byggnader gäller alla byggnader där bygganmälan eller ändringar i byggnaden har gjorts den 1 juli 2009 eller senare. Vid ändring, till exempel fönsterbyte, montering av ny fönsterdörr eller inglasning av balkong eller altan, gäller samma krav som vid nybyggnad, om det inte finns särskilda skäl att avvika från kraven. För äldre byggnader gäller de regler som var aktuella när de byggdes eller senast ändrades. Hänsyn till de nya kraven skall emellertid även visas vid fönsterbyten i äldre fastigheter om möjlighet finns.

Det går givetvis alldeles utmärkt att beställa olika invändiga solskyddsalternativ till nya fönster. Det kanske allra vanligaste solskyddsvalet är invändiga persienner. Men det finns även ett stort sortiment av olika plisségardiner, rullgardiner, lamellgardiner och myggnät. Samtliga alternativ är direkt anpassade till det nya fönstret eller fönsterdörren. Och givetvis går det att välja mellan ett stort antal kulörer och utförande. Välkommen in att besöka vår utställning så berättar vi mer.

Vårt klimat ställer stora krav på både fönster och montering.  Därför är det viktigt att välja fönster som håller. Hantverkarhuset sammarbetar enbart med marknadens bästa och tryggaste leverantörer av fönster, dörrar och skjutdörrar. Och gemensamt för samtliga våra leverantörer är att de tillverkas i Sverige och att de klarar av vårt tuffa klimat. Samtliga trädelar i moderna fönster är vakumimpregnerade och är målade med upp mot tre lager färg för att kunna ge trästommen ett bra skydd och möjliggöra långa garantier mot röta. Och vill du verkligen vara säker på att fönstren skall hålla ännu längre skall du givetvis välja aluminium på utsidan. Aluminiumutsidan skyddar effektivt trästommen mot väder och vind och gör att tillverkarna kan lämna långa garantier. Till exempel lämnar Elitfönster upp till 30 års garanti på sin Elitfönster Original serie.

Val av nya fönster beror nästan alltid på vilken typ av fastighet våra kunder har. I genomsnitt byter den svenska småhusägaren fönster en gång under sin tid som fastighetsägare. Förutom livslängd och hållbarhet är det därför viktigt att fönstren passar huset. Under perioden 1950 fram till 1970 upplevde Sverige en byggboom av småhus. Många av dessa hus behöver nu genomgå sitt första eller andra fönsterbyte. Dessa fastigheter brukar vi kalla moderna. Och det finns en rad olika alternativ från våra leverantörer som passar dessa fastigheter där ofta rationalitet, funktion och säkerhet står i fokus.

Elitfönster Original och Traryd Fönster är två populära val. Gemensamt för denna fönstertyp är en robust trästomme med en aluminiumutsida som även ger mycket glasyta. Och på tal om glasyta, vill du verkligen maximera glasytan bör du kolla in Elitfönster Vision. Elit Vision krymper fönsterbågarna och gör det även möjligt att få samma glasyta i både fasta och öppningsbara fönster. Det finns även en mängd olika kulörer att välja på. Och hittar du inte rätt bland standardkulörerna kan du givetvis beställa din egen.

Garantier är ofta avgörande i valet av fönster. Fönster som inte åtminstone lämnar 10år produktgaranti bör man undvika. De håller helt enkelt inte i längden. Det vi av erfarenhet på Hantverkarhuset. Och det är också därför Hantverkarhuset enbart sammarbetar med marknadens tryggaste leverantörer som lämnar minst 10 år produktgaranti. Vill du vara på den säkra sidan finns det leverantörer som lämnar ännu längre garantier. Till exempel Elitfönster som lämnar hela 30års rötskyddsgaranti på sin Elitfönster Original serie. Så fort du misstänker att ditt fönster eller dörr inte fungerar som det skall, dokumentera det eventuella felet och skicka in till oss. Klicka här för att komma till vår garantisida där du även kan läsa mer om våra leverantörers garantitider och skötselanvisningar.

För det första skall du alltid välja att ha försäkringsklassade låsningsanordningar på dörrar och fönsterdörrar. Detta finns i regel som standard hos samtliga Hantverkarhusets leverantörer och är anpassade för ASSAs beslag och cylindrar. Är du osäker på vad detta innebär bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan även uppgradera fönster och fönsterdörrar med extra säkerhet. Elitfönster Original Alu Secure är ett exempel på detta som innebär uppgradering till säkerhetsklass RC2N i grundutförande. Du kan även välja till extra skyddsklassat laminerat glas. Och på tal om glas. Det finns en rad olika sökerhetsglas såsom härdat glas och olika klasser av laminerat glas. Kom in till oss så berättar vi mer om vad det finns för möjlighet att uppgradera säkerheten på ditt hus.

I dag är treglasfönster standard på den svenska fönstermarknaden. Anledningen är att treglasfönster möjliggör för ökad luftspalt mellan glasen i glaskassetterna och ger därför lägre u-värde. Treglasfönster är avsevärt mycket bättre på att isolera och sänker fönstrets u-värde betydligt mer än motsvarande tvåglasfönster. Dessutom är de flesta moderna treglasfönster utrustade med ett eller flera skikt av metall. Dessa skikt är så kallade lågemissionssikt och är osynliga för ögat men reflekterar en stor del av värmestrålningen vilket gör att värmen även bättre stannar kvar inomhus. Treglasfönster gör det även möjligt att arbeta med större glasytor utan att tappa energi. Dessutom bidrar treglasfönster till bättre ljudreduktion. Elitfönster och övriga leverantörer hos Hantverkarhuset erbjuder en rad olika anpassningar genom val av glas och konstruktion.

Om du har problem med invändig kondens på dina fönster är det ofta ett tecken på att fönstret isolerar dåligt. Detta gör att det invändiga glaset är kallare än inomhustemperaturen och leder i sin tur till kondens. Men du bör även se över ventilation runt dina fönster om du har invändig kondens. Om luften vid fönstret står stilla och inte värms upp som rummet i övrigt kan kondens uppstå lättare. Se till att dina element inte är täckta med t.ex. täta fönsterbrädor och att inomhusklimatet har god cirkulation och värme kan vara ett sätt att reducera den invändiga kondensrisken.

Under vissa perioder på året kan det ibland uppstå utvändig kondens på nya energieffektiva fönster. Detta är ett bevis på att dina nya fönster gör jobbet. Isoleringsförmågan hos energieffektiva fönster är nämligen så stor att nästan ingen inomhusvärme tränger ut till fönsterrutans yttre glas. Under perioder med stjärnklara nätter kan fönsterutans yttre glas bli kallare än uteluften och utvändig kondens uppstår vid hög luftfuktighet. Risken för kondens är ofta högre vid fönster som är placerade i oskyddat läge. Till exempel kan den utvändiga kondensrisken öka vid fönster som är placerade långt ut i fasaden eller i fasad utan takutsprång. Hos de flesta av våra tillverkare finns kondensreducerande glas som tillval. Kontakta oss så berättar vi mer.

Fönster och ytterdörrar omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1. De ska alltså ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas inom EU. Samtliga Hantverkarhusets leverantörer erbjuder CE-märkta fönster och fönsterdörrar. Genom att upprätta en prestandadeklaration och CE-märka fönster och dörrar tar tillverkaren ansvar för att det fönster eller den dörr som avses uppfyller den prestanda som anges och i övrigt uppfyller gällande krav. Som grund för prestandadeklarationen ska tillverkaren upprätta all nödvändig teknisk dokumentation enligt det system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda, så kallat AVCP-system.

Samtliga Hantverkarhusets fönsterleverantörer har sin tillverkning i Sverige vilket gör det möjligt att minska miljöpåverkan via transporter och logistik. Elitfönster och Svenska Fönster är exempel på leverantörer som ligger i framkant när det gäller produktion och produktutveckling. Till exempel är en stor del av Traryds och SP-fönsters sortiment certifierade med miljömärket Svanen.

Viktiga märkningar att hålla utkik efter:

P-märkning

Krav ställs på fönstrens funktion bl.a. avseende luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast, värmeisolering, manövrerbarhet och upprepad öppning och stängning. Kraven verifieras genom provning eller beräkning enligt europeiska standarder.

FSC

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

SundaHus

SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärke och drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Elitfönster Harmoni ECO Plus är Svanenmärkta.

Kortfattat innebär lagen att samtliga öppningsbara fönster ska redovisas genom CE-märkning. Du har kanske sett CE-märkning någonstans tidigare och märkningen är till för att hålla en standard för hälsa, säkerhet, funktion och miljö för hela EU. Brandfönster betecknas i regel med produktens funktionskrav och anger hur många minuter kraven uppfylls vid brand, tex. E30, 45 etc. Elitfönster erbjuder marknadens bredaste sortiment av brandfönster med CE-märkning och finns i produktserierna Elitfönster Original Alu, Elitfönster Vision, Elitfönster Harmoni 2+1 samt Elitfönster Harmoni 3 glas.

Aluminiumfönster med stomme av trä är vårt populäraste fönsteralternativ. Elitfönster, SP Fönster och Trarydfönster har samtliga en utsida av aluminium vilket gör att fönstret får en stabil stomme av trä samt en väderbeständig underhållsfri utsida. Därför håller fönstren längre vilket gör att leverantörerna även kan lämna längre garantier. Elitfönster Original Alu lämnar hela 30 års garanti mot röta på hela produktsortimentet. Dessutom är aluminiumfönster så gott som underhållsfria och erbjuder i regel även tätare och energieffektivare prestanda. Med Elitfönster Original kan du uppgradera ner till 0,7 i u-värde. Dessutom finns serier såsom Elitfönster Passiv och Elitfönster Extreme där du får både lägre u-värde och självrengörande glas. Aluminiumfönster är i regel också säkrare mot inbrott och skadegörelse. Med Elitfönster Secure Alu kan du även ytterligare uppgradera fönstret med laminerat glas.

Stora glasytor i byggnader kan vara vackert, men samtidigt också farligt när olyckan är framme. Därför gäller idag ett ganska omfattande regelverk kring glas i byggnader. Boverket byggregler (BBR) gäller huvudsakligen för bostäder där glaset i fönster och fönsterdörrar är placerat lägre än 0,6 meter över golv, eller mark om det avser utsidan, till exempel vid uteplats eller balkong. Dessa glasytor skall därför förses med lämpligt glas, tex. härdat eller laminerat glas, för att undvika fallolyckor och skärskador. Det är också viktigt att veta att BBR gör skillnad på nya och äldre fastigheter. Nuvarande regler om glas i byggnader gäller alla byggnader där bygganmälan eller ändringar i byggnaden har gjorts den 1 juli 2009 eller senare. Vid ändring, till exempel fönsterbyte, montering av ny fönsterdörr eller inglasning av balkong eller altan, gäller samma krav som vid nybyggnad, om det inte finns särskilda skäl att avvika från kraven. För äldre byggnader gäller de regler som var aktuella när de byggdes eller senast ändrades. Hänsyn till de nya kraven skall emellertid även visas vid fönsterbyten i äldre fastigheter om möjlighet finns.

Det går givetvis alldeles utmärkt att beställa olika invändiga solskyddsalternativ till nya fönster. Det kanske allra vanligaste solskyddsvalet är invändiga persienner. Men det finns även ett stort sortiment av olika plisségardiner, rullgardiner, lamellgardiner och myggnät. Samtliga alternativ är direkt anpassade till det nya fönstret eller fönsterdörren. Och givetvis går det att välja mellan ett stort antal kulörer och utförande. Välkommen in att besöka vår utställning så berättar vi mer.