Kvalitet och Miljö

Kvalitet & Miljö

Miljödiplomering
Hantverkarhuset är sedan 2012 diplomerat enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplomering bygger på grundläggande delar i miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS. Utöver vår miljödiplomering arbetar vi aktivt att motverka vår klimatpåverkan genom sammarbete med marknadens bästa och tryggaste leverantörer.

ID06
Samtliga våra hantverkare och projektledare är ackrediterad via ID06.
ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

ID06 Systemet baseras på tre grundläggande principer:
Företag i ID06 Systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.
Individer i ID06 Systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.
Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06 Systemet.

Sveriges Byggindustrier
Vi är också medlemmar i Sveriges Byggindustrier vilket gör att vi tillsammans med övriga företag arbetar aktivt för en sund och trygg byggbransch.

Bolist
Vi är medlemmar i Sveriges största bygg- och järnhandel med 200 lokalt anslutna butiker. Bolist har en gemensam inköpskraft på över 2 miljarder vilket gör att vi tillsammans kan erbjuda marknadens bästa leverantörer och priser.