Montagegaranti

Garanti eller serviceanmälan

Behöver du reklamera en vara eller tjänst som du har köpt av oss? Eller är du i behov av service eller reservdelar? För bästa och snabbaste service ber vi dig fylla i och skicka in ditt ärende via formuläret nedan. Därefter återkommer vi till dig. Du kan även läsa mer under våra allmänna villkor.

Villkor och garantiärenden

Villkor generellt
En naturlig del av vår verksamhet är att ta ansvar och hjälpa våra kunder långt efter utfört montage. Uppstår det ärenden som omfattas av våra leverantörers produktgarantier eller din 10åriga reklamationsrätt kommer vi att utföra lämplig åtgärd utan extra kostnad för dig. Alla ärenden omfattas dock inte av garantiperioder eller reklamationsvillkor. Vi förbehåller oss därför rätten att ta betalt enligt vår ordinarie debitering för platsbesök och åtgärder i det fall ärendet inte faller under gängse garanti- eller reklamationsvillkor.

Villkor för efterjusteringar
Vid montering av produkter kan det ibland krävas efterjusteringar efter utfört montage. Detta gör vi utan extra kostnad om anmälan inkommer inom 1 månad efter avslutat montage. Finns det behov efter denna period ställer vi givetvis upp och hjälper till men då gäller vår ordinarie debitering vad gäller arbetstid och framkörning.

Garantiärenden fönster
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi minst tre foton på den det fönster du önskar reklamera. Vi önskar också att du så utförligt som möjligt i text beskriver ärendet för oss. Vi ber vi dig även att ta ett foto på den tillverkningsetikett som sitter insida fönstebåge eller på insida karm. Har det uppstått en spricka i glaskasetten ber vi dig även ta ett foto på rutstämpeln som sitter i själva glaskasetten. För mer info angående garantiärenden hänvisar vi till fönsterleverantörernas garantivillkor nedan.

Garantiärenden ytterdörrar
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi minst tre foton på den dörr du önskar reklamera. Vi önskar också att du så utförligt som möjligt i text beskriver ärendet för oss.
För mer info angående garantiärenden hänvisar vi till dörrleverantörernas garantivillkor nedan.

Garantiärenden tjänst
När du handlar kompletta tjänster, dvs. när du köper varor av Hantverkarhuset som vi installerar i din fastighet, tillämpar Hantverkarhuset konsumenttjänstelagen. Enligt konsumenttjänstelagen har du rätt att reklamera fel som upptäcks inom 10 år.

Notera att du måste reklamera fel på arbete inom 2 månader från det att du upptäckt felet.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi minst tre foton på det du önskar reklamera samt en utförlig beskrivning av ärendet samt när ärendet uppdagades.

Garantidokument för våra leverantörer

Garantianmälan

Vill du reklamera en produkt eller en tjänst från Hantverkarhuset? Det kan du enkelt göra genom att fylla i formuläret nedan.

 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 256 MB.

  Du kan även ladda en blankett här för utskrift, och skicka in till:
  Hantverkarhuset
  Fotögatan 10
  417 74 Göteborg