Nya klimatkrav 2022 – vad gäller?

Från och med 2022 ställs nya lagkrav om klimatdeklaration på nya byggnader.

Från och med 2022 ställs nya lagkrav om klimatdeklaration på nya byggnader. Det innebär att vi på Hantverkarhuset ytterligare förstärker vårt arbete och samarbete med leverantörer av fönster och övrigt byggmaterial ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Mer information om klimatdeklaration hittar ni på boverket.se.

Elitfönster är en leverantör vars EDP (miljövarudeklaration) öppet redovisar vilken miljöpåverkan varje produkt har. Det gör att det blir lättare att jämföra mellan produkter och leverantörer och på så vis kunna göra ett aktivt val. Till exempel har träfönster, med stomme av furu, ett betydligt lägre klimatavtryck – upp till 60% jämfört med fönster tillverkare i andra material såsom PVC.

Kontakta oss gärna så förklarar vi mer!

Team Hantverkarkhuset!