Upp till 30 000kr i energistöd när du byter fönster!

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering.

Röd villa på klippa. Blå himmel i bakgrunden

Många hus som är byggda mellan 1960-1980 har 2-glasfönster och är uppvärmda med el eller gas. Kombinationen mellan uppvärmning med el eller gas och 2-glasfönster kan leda till en hög elförbrukning och stora kostnader, särskilt när elpriserna stiger som de gjorde under vintern 2022. Energieffektiviseringsstödet kom därför till för att skapa en tryggare elförsörjning i Sverige och för att hjälpa dig som husägare.

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen tex. fönsterbyte – om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Mer information bidrag för energieffektivisering i småhus  hitttar du på Boverket

Vi på Hantverkarhuset hjälper dig givetvis att hitta rätt fönster till ditt hus.

Boka online, maila eller kontakta oss direkt!

Med vänlig hälsning

Team Hantverkarhuset